Japan
Aero Asahi,Corp. - /AKF
Kansai TV
Agusta AW139
JA08DX
 

All Nippon Helicopter,Co.Ltd - / -
Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139
JA91NH JA92NH JA93NH JA94NH
 

Alpen,Co.Ltd - / -
Agusta
AW109E Power Elite
JA002T
 

Asahi Shimbun - / -
Yumedori
Agusta
AW109SP GrandNew
JA03AP
 

Japan Coast Guard - / -
Kamitaka Kamitaka Hamachidori Hamachidori Mihozuru Okitaka Manazuru
Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139
JA960A JA964A JA966A JA969A JA973A JA974A JA976A
 

Japan Digital Laboratory,Co.Ltd - / -
Agusta
A109E Power Elite
Agusta
AW109SP GrandNew
JA6931 JA6935
 

Mie Prefecture Government - / -
Mie
Agusta AW139
JA119M
 

National Police Agency - / -
Aichi : Akatsuki Miyagi : Kurikoma Ehime : Ishiduchi Hokkaido : Ginrei 1 Okinawa : Nanpu
Agusta A109E Power Agusta A109E Power Agusta A109E Power Agusta A109E Power Agusta A109E Power
JA6922 JA109M JA03EP JA03HP JA22RP

Osaka : Oowashi Osaka : Hayakaze Toyama : Tsurugi Nagano : Yamabiko 2 Hokkaido : Daisetsu 1 Tokyo (MPD) : Otori 2 Niigata : Koshikaze
Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139 Agusta AW139
JA6196 JA6523 JA139T JA220E JA04HP JA12MP JA13NP

Chiba : Katori 1
Agusta AW139
JA91CP
 

Niigata Prefecture Government - / -
Hakuchou
Agusta AW139
JA15AR
 

Tottori Prefecture Government - / -
Daisen
Agusta AW139
JA31TA
 


Malaysia
Royal Malaysia Police - / -
Agusta AW139
9M-PMC
 

Weststar Aviation Services - / -
Agusta AW139
9M-WAD
 

YTL Corporation,Berhad - / -
Agusta AW139
9M-YTL