Japan
HAC - Hokkaido Air System,Co.Ltd - /NTH
Saab340B+ WT
JA02HC
2010s c/s
Saab340B+ WT Saab340B+ WT
JA01HC JA01HC
Happy Air Connection (Sapporo & Kushiro)
2000s c/s
Saab340B+ WT Saab340B+ WT Saab340B+ WT
JA02HC JA03HC JA03HC
 
Japan Air Commuter,Co.Ltd 3X/JAC
Saab340B Saab340B+ Saab340B+ Saab340B Saab340B+ Saab340B+ Saab340B+
JA8594 JA8642 JA8642 JA8703 JA8704 JA001C JA002C
Welcome to Tajima
Saab340B+
JA002C
2000s c/s
Saab340B+ Saab340B Saab340B Saab340B Saab340B+ Saab340B+ Saab340B+
JA8649 JA8703 JA8887 JA8888 JA8900 JA8900 JA002C
Kounotori c/s
Saab340B+
JA002C
1990s c/s
Saab340B Saab340B+
JA8703 JA8704
 
Japan Coast Guard - / -
Saab340B+ SAR200 Saab340B+ SAR200 Saab340B+ SAR200 Saab340B+ SAR200
JA8951 JA8951 JA953A JA954A
Umitsubame Hayabusa 1 Hayabusa 3 Hayabusa 4
 
JCAB Flight Inspection - / -
Saab2000 Saab2000 Saab2000
JA003G JA004G JA004G
 


Kingdom of Thailand
Royal Thai Air Force - / -
4th AD,7th Wing / 701st SQ
JAS-39C Series
Saab JAS-39C Gripen
70107
4th AD,7th Wing / 702nd SQ
Saab340 Series
Saab340 AEW&C
70203
 
Happy Air Tavellers,Co.Ltd - /HPY
Saab340B
HS-HPA
 
Nok Mini 5G/SGN
Saab340B+
HS-GBG